Oddelek za biologijo

Oddelek za biologijo na Univerzi v Mariboru je v zadnjih letih doživel razcvet, saj se je število zaposlenih biologov  podvojilo. Oddelek je razdeljen na sedem organizacijskih enotkateder. Te so: Katedra za geobotaniko, Katedra za zoologijo, Katedra za zoofiziologijo in etologijo, Katedra za molekularno biologijo, Katedra za ekologijo, Katedra za didaktiko biologije in Katedra za izobraževalno kemijo.

Visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka za biologijo so vključeni v domače in mednarodne projekte ter sodelujejo z znanstvenimi ter s strokovnimi ustanovami doma in v tujini. Znanstveno-raziskovalno delo obsega področja botanike, zoologije, fiziologije živali in rastlin, ekologije, molekularne biologije in kemije. S pedagoškim in raziskovalnim delom je povezana ustrezna opremljenost laboratorijev in zbirk.

V raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje. Zanje so organizirane terenske vaje, strokovne ekskurzije v Sloveniji in v tujiniraziskovalni tabori in izmenjava domačih študentov s tujimi.

Predstojnica oddelka
izr. prof. dr. Sonja Škornik

Namestnica predstojnika
doc. dr. Tina Klenovšek

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.