Katedra za zoologijo

Člani katedre za zoologijo se ukvarjamo z raziskavami biologije živali iz skupin sesalcev (Mammalia), ptičev (Aves), mrežekrilcev (Neuroptera) ter suhih južin (Opiliones). Raziskave se nanašajo na biodiverzitetne vzorce in procese na območjuSlovenije in zahodnega Balkana

Raziskujemo mehanizme morfološke plastičnosti sesalcev na znotrajvrstnem in medvrstnem nivoju. Zanimajo nas vzroki morfometrične variabilnosti, ki nastajajo kot posledica geografske izoliranosti, spolne selekcije ali pa alometrične rasti v procesu ontogeneze ali pa v filogenetskem razvoju.

Sodelujemo tudi z arheologi pri analiziranju ekonomije in življenja koliščarske kulture ter paleo okolja v obdobju med 5. in 2. tisočletjem pred n.š., na območju današnjega Ljubljanskega barja. Posvečamo se analizi kosti ptičjih skeletov, pri tem ugotavljamo vrste ptičev ter sklepamo na njihovo vlogo v ekonomiji in ekologiji koliščarskega ljudstva.
 

Predstojnik
prof. dr. Franc Janžekovič

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.