Katedra za fiziologijo živali in etologijo

Na katedri za fiziologijo živali in etologijo se ukvarjamo z raziskavami živalskega vedenja ter čutilnih sistemov (senzoričnih receptorjev). Nekatere plenilske žuželke prepoznajo svoj plendrobne artropodena osnovi vibracijskih signalov, ki nastajajo med hojo po podlagi. Druge prepoznajo spolnega partnerja na osnovi vibracijskih napevov.
Zanimajo nas mehanizmi oddajanja, prevajanja in sprejemanja signalov, ki so pomembni pri prepoznavanju plena in spolnih partnerjev. V zvezi z omenjeno komunikacijo proučujemo zgradbo in delovanje senzil in skolopidialnih organov žuželk. V zadnjem času je proučevanje usmerjeno v ekofiziološke in biofizikalne značilnosti signalov in komunikacijskega kanala, po katerem se signali prevajajo.
Zanima nas tudi primerjava plenilskega vedenja larv volkcev (Myrmeleontidae) različnih vrst ter vplivi biotskih in abiotskih dejavnikov na njihovo vedenje.
Plenilsko vedenje in senzorični sistemi so teme magistrskih in diplomskih nalog.


Pedagoško in raziskovalno delo na katedri poteka v štirih laboratorijih:

Laboratorij za fiziologijo živali in etologijo,
Laboratorij za elektrofiziologijo in vibrometrijo,
Laboratoriju za histologijo,
Laboratoriju za mikroskopijo.
 

 alt          alt

 alt         alt

 

Predstojnik
prof. dr. Dušan Devetak
 

Znanstvena srečanja
- 10. mednarodni nevropterološki simpozij, Piran 2008.
- 3. slovenski entomološki simpozij, Maribor, 2012 (3ses.fnm.uni-mb.si).

  

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.