Katedra za didaktiko biologije

Za delo profesorja biologije je poleg neoporečnega poznavanja bioloških vsebin pomembno obvladovanje znanj, veščin, in spretnosti potrebnih za poučevanje. Profesor naj bi tudi zavzel stališče razmišljujočega praktika, ki je pripravljen v lastno delo vključevati novosti in jih kritično ovrednotiti. Delo na katedri za didaktiko zato temelji na izkušenjskem učenju, kjer poskušamo študenta v aktivnem procesu pripraviti na bogato poklicno kariero.

Študent se v času študija na predavanjih seznani s teoretično podstatjo učiteljskega poklica, na vajah se v varnem okolju preizkusi s celim lokom del in opravil učiteljskega poklica od priprav na pouk, različnih metod po katerih lahko poteka pouk, snovanjem in izvajanjem laboratorijskih in eksperimentalnih vaj, delom z živimi organizmi, do preverjanja in ocenjevanja znanj ter z osnovami akcijskega raziskovanja. Z nastopi in na praksi v osnovnih in srednjih šolah nato še preveri svoje znanje v neposrednem stiku z učenci.

Predstojnik
izr. prof. dr. Andrej Šorgo

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.