Katedra za mikrobiologijo

Člani katedre
eva-cepec
Teh. sod. Eva Cepec

Splošno

Člani Katedre za mikrobiologijo preučujemo mikroorganizme iz različnih naravnih in industrijskih okolij. Pri tem uporabljamo klasične mikrobiološke pristope, sodobne molekularno-biološke metode in bioinformatska orodja, ki nam razkrivajo taksonomsko in presnovno raznolikost mikrobnih združb. Iz izbranih sevov bakterijskih vrst izoliramo in karakteriziramo industrijsko zanimive proizvode.

Morfologija, fiziologija in genomika bakterij iz različnih okoljskih niš

Bakterije so poleg virusov najbolj razširjena skupina organizmov na Zemlji. Zaradi svoje majhnosti in kratkega generacijskega časa se lahko hitro prilagajajo novim okoljskim razmeram z diverzifikacijo presnovnih poti in celičnih oblik. Identifikacija novih vrst, analiza njihovih genomov in prilagoditvenih mehanizmov so vsebine tega raziskovalnega področja.

  • Marič L., Cleenwerck I., Accetto T., Vandamme P., Trček J. 2020. Description of Komagataeibacter melaceti sp. nov. and Komagataeibacter melomenusus sp. nov. Isolated from Apple Cider Vinegar. Microorganisms 8(8):1178. doi: 10.3390/microorganisms8081178.
  • Ber P., Van Trappen S., Vandamme P., Trček J. 2017. Aeromicrobium choanae sp. nov., a Novel Actinobacterium Isolated from the Choana of a Garden Warbler. Int J Syst Evol Microbiol 67(2):357-361. doi: 10.1099/ijsem.0.001632.
  • Trček J., Mira N.P., Jarboe L.R. 2015. Adaptation and Tolerance of Bacteria against Acetic Acid. Appl Microbiol Biotechnol 99, 6215-6229. doi: 10.1007/s00253-015-6762-3.
Slika 1: Bakterija Komagataeibacter melomenusus ima različne operone za sintezo nanoceluloze (Marič s sod., 2020).

Zunajcelični polisaharidi: od genov do produkta

Mikroorganizmi izločajo v svojo zunanjost različne polisaharide, ki celico zaščitijo pred izsušitvijo, pred vdorom inhibitornih substanc, jim omogočajo pritrjevanje na različne površine ali plavanje na površini tekočin. Ti zunajcelični polisaharidi pa so uporabni tudi v medicini (priprava nadomestnih tkiv, kapilar, obližev) in prehrambeni industriji (emulgatorji in stabilizatorji živil). Naše raziskave so usmerjene v izolacijo in karakterizacijo acetanov in nanoceluloze iz ocetnokislinskih bakterij ter njihovo uporabo za pripravo različnih medicinskih in živilskih proizvodov.

  • Gorgieva S. in Trček J. 2019. Bacterial Cellulose: Production, Modification and Perspectives in Biomedical Applications. Nanomaterials 9(10):1352. doi: 10.3390/nano9101352.
  • Škraban J., Cleenwerck I., Vandamme P., Fanedl L., Trček J. 2018. Genome sequences and description of novel exopolysaccharides producing species Komagataeibacter pomaceti sp. nov. and reclassification of Komagataeibacter kombuchae (Dutta and Gachhui 2007) Yamada et al., 2013 as a later heterotypic synonym of Komagataeibacter hansenii (Gosselé et al. 1983) Yamada et al., 2013. Syst Appl Microbiol 41(6):581-592. doi: 10.1016/j.syapm.2018.08.006.
  • Škraban J. in Trček J. 2017. Comparative genomics of Acetobacter and other acetic acid bacteria. Vir: Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications, str. 44-70. Editor: Ilikin Yucel Sengun, CRC Press.
Slika 2: Bakterijska vrsta Komagataeibacter melomenusus je učinkovita proizvajalka nanoceluloze (Marič s sod. 2020).
Scroll to Top