Katedra za zoologijo

Člani katedre
Franc Janzekovic
red. prof. dr. Franc Janžekovič, vodja
Bojana Mencinger Vracko
mag. Bojana Mencinger Vračko, višja strokovna sodelavka
Andreja Savic
Andreja Savič, samostojna strokovna delavka

Splošno

Katedra za zoologijo je organizacijska enota za raziskave, prenos znanja in strokovna vprašanja na področju biologije živali in biodiverzitete, na FNM UM.

Poslanstvo katedre je

  • razvijanje novega znanja o biologiji živali z vidika telesne organizacije, fiziologije in etologije na vseh hierarhičnih nivojih;
  • razvijanje novega znanja o vzorcih in procesih biodiverzitete in biogeografije živali ter njihovih ekoloških prilagoditvah na spreminjajoče se okoljske razmere;
  • prenos znanja z razvijanjem in izvajanjem študijskih programov na področjih Biologije, Ekologije z naravovarstvom in Izobraževalne biologije, na vseh univerzitetnih stopnjah: dodiplomski študij 1. stopnje, magistrski študij 2. stopnje in doktorski študij 3. stopnje;
  • prenos znanja z izvajanjem stalnega strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja na strokovnih področjih biologije živali in izobraževanja učiteljev biologije in učiteljev naravoslovja;
  • sodelovanje v delovnih skupinah za reševanje strokovnih vprašanj na področju biologije živali in naravovarstvene problematike v okviru zasebnih, javnih in vladnih inštitucij;
  • sodelovanje v strokovnih društvih in v javnih diskusijah na področju biologije živali, biodiverzitete in naravovarstvene problematike.
Scroll to Top