logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Nova raziskovalna oprema RI-SI-LifeWatch

 Aparat za mehanično razbijanje celic in izolacijo DNA

Aparat je namenjen predpripravi materiala za nadaljnje analize DNK.

Aparat za pomnoževanje DNA v realnem času

Aparat je namenjen pomnoževanju genetskega materiala v realnem času.

 Centrifuga s hlajenjem, hladilni inkubator 23 L, stresalnik z inkubatorjem, mini inkubator 10 L

Centrifuga s hlajenjem, hladilni inkubator 23 L, stresalnikom z inkubatorjem in inkubator 10 L so del kompleta, ki se uporablja za pridobivanje bakterijske biomase.

Elektroporator

Elektroporator je namenjen analizi mikrobnih celic in nukleinskih kislin ter elektroporacijo mikrobnih celic. Sistem sestoji iz sprektofotometra z dodatno opremo ter elektroporatorja.

Spektrofotometer (nanodrop)

Sprektrofotometer z dodatno opremo je del sistema, ki je namenjen za analizo mikrobnih celic in nukleinskih kislin ter elektroporacijo mikrobnih celic. Poleg sprektrofotometra je sestavni del sistema še naprava elektroporator.

 Visokonatančna GPS naprava (GNSS)

Naprava je namenjena natančnemu določanju koordinat na terenu.

Videokamera

Kamera je namenjena snemanju vedenja živali.

Kamera za mikroskop s programsko opremo

Oprema je namenjena fotografiranju in analizi mikroskopskih preparatov.

Klimatska komora

Klimatska komora je namenjena za gojenje ter opazovanjem vedenja živali z možnostjo nastavitve temperature in relativne vlage.

Meteorološka postaja

Meteorološka postaja je namenjena natančnemu zajemanju meteoroloških podatkov na izbrani lokaciji.

Naprava za kislinski razklop materiala

Naprava je namenjena predpripravi vzorcev za nadaljnje analize.

Programska oprema za zajemanje podatkov ter analizo vedenja živali (Observer XT, Noldus)

Programska oprema je namenjena analizi vedenja živali.

Računalnik

Računalnik je namenjen vnosu podatkov, izvedbi analiz ter poročanju o pridobljenih podatkih.

Davisovi radiacijski pokrovi

Oprema je namenjena za standardizacijo podatkov na terenu.

Naprave za dolgoročno zajemanje podatkov – temperature in vlage (DataLogger)

Merilniki so namenjeni terenskim meritvam temperature in vlage v zraku.

Naprave za dolgoročno zajemanje podatkov – kvaliteto vode in tal (DataLogger)

Merilniki so namenjeni za dolgoročno zajemanje terenskih meritev kvalitete vode in tal.

Instrument s sondami za merjenje temperature, prevodnost, pH in kisika

Instrument je namenjen terenskemu merjenju temperature, prevodnosti, pH in kisika v vodi.

Stereomikroskop s programsko opremo in kamero

Stereomikroskop je namenjen fotografiranju in analizi makroskopskih preparatov.

Termična kamera z visokofrekvenčnim zajemanjem slike

Oprema je namenjena za zajemanje prostorske termografije.

Programsko orodje za obdelavo daljinsko zaznanih podatkov (TerrSET, akademska licenca)

Programska oprema je namenjena prostorskemu spremljanju in modeliranju.

UPS

Oprema je namenjena zagotavljanju neprekinjenega dela in preprečevanje izgube podatkov na računalniku.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Scroll to Top
Skip to content