logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj

Na programu Predmetni učitelj izobražujemo študente za poklic in poslanstvo učitelja, dveh poljubno izbranih predmetov, iz naslednjega nabora: biologija, kemija, fizika, matematika, tehnika ali računalništvo. Študentje usvojijo znanja, spretnosti in izostrijo odnos do predajanja znanja učečim, hkrati pa razvijajo kompetence sodobnega, inovativnega in strokovno usposobljenega učitelja. 

Za uspešno in kakovostno opravljanje kateregakoli poklica, v prvi vrsti potrebujemo uspešnega, suverenega in kakovostnega učitelja. Zaradi slednjega je naš cilj usposobiti študente za uspešno in samostojno pedagoško delo, hkrati pa jih usmeriti na raziskovalno pot v pedagoškem poklicu, tako da bodo prepoznani na regijskem, nacionalnem in tudi v mednarodnem prostoru. Na poti do uspešnega učitelja, študente opolnomočimo za poučevanje predmetov na sodoben in inovativen način. Zaradi hitrega razvoja družbe, študentom prikažemo fleksibilnost in sprejemanje novih ter drugačnih pristopov poučevanja, predvsem pa da prisluhnejo potrebam tistih, ki jim je poučevanje namenjeno. Eden izmed ciljev je tudi, da študentje v petih letih suvereno stopijo v razred, se zaposlijo v sistemu vzgoje in izobraževanja, saj je v Sloveniji že začelo primanjkovati učiteljev naravoslovnih predmetov.

Naša vizija je biti in ostati vodilno središče v Sloveniji za izobraževanje učiteljev biologij in kemije, tretje triade osnovne in srednjih šol.

Skrbnica programa Predmetni učitelj izobraževalne biologije: doc. dr. Andreja Špernjak, email: andreja.spernjak@um.si
Skrbnica programa Predmetni učitelj izobraževalne kemije: doc. dr. Janja Kovačič Majer, email:  janja.majer@um.si

Scroll to Top
Skip to content