logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Doktorski študijski program Ekološke znanosti

Kandidat, vključen v doktorski študijski program »Ekološke znanosti«, pridobi poglobljena teoretska in praktična znanja in veščine za samostojno razvijanje novih vsebin in reševanje najzahtevnejših problemov na širšem področju ekologije, ki vodijo k iskanju novih rešitev v znanosti in stroki.

Kandidat se usposobi za vrhunsko samostojno prepoznavanje znanstvenoraziskovalnih problemov, ustrezno načrtovanje izvedbo znanstvenoraziskovalnega dela na bazičnih in aplikativnih področjih ekologije ter za uspešno aplikacijo novih spoznanj v praksi.

Kandidat pridobi tudi specifične kompetence, ki izhajajo iz izbire doktorske teme, mentorja in izbirnih predmetov. Možne usmeritve glede na izbirne predmete so vegetacijska ekologija, krajinska ekologija, ekologija morja, ekološki procesi, varstvena biologija, biodiverzitetni vzorci in procesi, geo-informatika in prostorsko modeliranje, etologija, entomologija, speleobiologija, ekotoksikologija, biološko in okoljsko izobraževanje, rastlinske tkivne kulture, rastlinska biotehnologija in biotehnologija alg, mikrobiologija, citologija in druge. 

Doktorski študijski program Ekološke znanosti je del Doktorske šole Univerze v Mariboru​.


Vodja programa: doc. dr. Tina Klenovšek, email: tina.klenovsek@um.si 

Scroll to Top
Skip to content