logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Študijski programi na oddelku za biologijo

Oddelek za biologijo odgovarja na izzive sedanjosti in prihodnosti tako, da ponuja izobraževalne programe s področij več med seboj prepletenih in povezanih naravoslovnih ved. Osnova izobraževalnih programov so klasična biološka, ekološka in kemijska znanja o živih bitjih o njihovem delovanju na kemijskem, biokemijskem, celičem, organizemskem in ekosistemskem nivoju organiziranosti in njihovi povezanosti z okoljem. Na to se navezuje razvoj znanstvenih področij kot so mikrobiologija, biokemija, molekularna biologija, fiziologija, ki odpirajo nove priložnosti na področju znanost, tehnologije, in trajnostnega razvoja. Sledijo področja vezana na prepoznavanje, razumevanje in reševanje naravovarstvenih problemov. Programe zaokrožujejo pedagoški programi vezani na prenos strokovnih znanj biologije, ekologije in kemije v izobraževalni sistem na osnovnih ter srednjih šolah.

Študenti

Študenti se preko projektov, seminarskih, magistrskih nalog ali drugače vključujejo v raziskovalno delo. Zanje so organizirane terenske vaje, strokovne ekskurzije v Sloveniji in v tujini, raziskovalni tabori in izmenjava domačih študentov s tujimi.

Širok nabor znanj diplomantom, magistrantom in doktorandom omogoča vključevanje v druga študijska področja in širše, povsod tam, kjer so zahtevani temeljna in temeljita razgledanost v biologiji, ekologiji ali kemiji.

Scroll to Top
Skip to content