logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Dodiplomski študijski program Biologija

Kandidat, vključen v dodiplomski študijski program »Biologija« pridobi osnovna znanja, delovne metode in veščine povezane s klasično biologijo, ki so osnova za večino naravoslovnih in tudi za mnoge druge biotehniške vede, po drugi strani pa razvija področja kot so mikrobiologija, molekularna biologija, genetika, biotehnologija in projektni mamagement, ki odpirajo nove priložnosti na področju znanost, tehnologije in trajnostnega razvoja.

Cilj programa biologija je izobraziti diplomante biologe, ki bodo sposobni razumeti različne sestavine žive narave na različnih organizacijskih nivojih (od molekula, celica preko organizem do združbe) in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese. Študentje bodo sposobni uporabljati in kritično vrednotiti osnove sodobnih veščin, praktičnih znanj ter strokovnih in znanstveno – raziskovalnih metod dela v biologiji.

Skrbnica programa: izr. prof dr. Jana Ambrožič-Dolinšek email: jana.ambrozic@um.si

Scroll to Top
Skip to content