logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.
O NAS

Katedra za izobraževalno kemijo od leta 2014 deluje pod okriljem Oddelka za biologijo. Zelo uspešno izobraževanje bodočih učiteljev kemije pa izvajamo že od ustanovitve Pedagoške fakultete leta 1986. Več o zgodovini lahko prebereš na Zgodovina – Pedagoška Fakulteta UM.

V vsem tem času sledimo sledimo štirim stebrom učenja (Delors), ki bi naj kot celota zagotavljali uspešnost vzgojno-izobraževalnega dela ter profesionalnega razvoja učitelja:

  • Učiti se, da bi vedeli. Pridobivanje osnov za razumevanje.
  • Učiti se, da bi znali delati. Ustvarjalno delovanje v svojem okolju.
  • Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti. Prispevati svoj delež in sodelovati z drugimi ljudmi v vseh človeških dejavnostih.
  • Učiti se biti.

Enovit petletni magisterski program Predmetni učitelj – smer izobraževalna kemija je sodobna nadgradnja vseh dosedanjih programov, ki so izobraževali učitelje kemije. Program izvajamo temeljno, celovito in s poglobljenim prepletom tako strokovno-kemijskega, predagoško-psihološkega in specialno-didaktičnega področja.

Pri izvedbi programa, ki je pregledno zasnovan, dolgoletno odlično sodelujemo s sodelavci Fakultete za kemjo in kemijsko tehnologijo. S področja stroke tako zagotavljamo sodobne vsebine, kar našim diplomantom zagotavlja dobre zaposlitvene možnosti tudi izven izobraževalnih ustanov. Več najdeš tukaj https://www.fkkt.um.si/.

Po končanem študiju si študent/-ka pridobi naziv magistrica profesorica /magister porfesor poljubne kombinacije dveh izbranih predmetnih področij. Z dopolnitvijo izobrazbe pa si lahko pridobi tudi licenco za poučevanje predmetov Naravoslovje 6 in Naravoslovje 7 v osnovni šoli.  Več najdeš tukaj https://www.fnm.um.si/index.php/predstavitev-tudija/center-za-vseivljenjsko-uenje/izp-programi-za-izpopolnjevanje-izobrazbe-2/

NAŠA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA PODROČJA SO:

Specialno didaktično področje kemijskega izobraževanja se osredotoča na osnovnošolsko in srednješolsko stopnjo izobraževanja s posebnim poudarkom na vprašanjih  »Kako se učenci/dijaki učijo kemijo? Kako poučevati kemijo? Kako učence podpreti za doseganje čim boljših učnih rezultatov?«

Na katedri za Izobraževalno kemijo se na področju kemijskega izobraževanja ukvarjamo z raziskavami z vidika razvoja učnih strategij, aktivnega učenja, sodelovalnega dela in razvijanja laboratorijskih spretnosti. Gradimo, povezujemo in osmišljamo kemijske pojme na makroskopskem, mikroskopskem in simbolnem nivoju ter proučujemo različne pristope za lažje in večje razumevanje učenja in poučevanja kemije. Svoja prizadevanja vlagamo tudi v preučevanje vizualizacije kemijskih pojavov z uporabo modelov za lažje konceptualno razumevanje, uporabo različnih sodobnih tehnologij in pristopov.

ČLANI KATEDRE
Janja Majer
doc. dr. Janja Majer Kovačič
Petra Peranić-srednja
Petra Peranić, samostojna strokovna delavka
Scroll to Top
Skip to content