logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

V sodelovanju z vrtci in osnovnimi ter srednjimi šolami organiziramo v Vivariju učne ure in delavnice, ki omogočajo otrokom pridobivanje izkušenj z neposrednim spoznavanjem in doživljanjem živih organizmov. S tem spodbujamo poglobljeno zanimanje za druga živa bitja in naklonjenost ter spoštljiv odnos do njih in do narave nasploh.

Program učne ure z naslovom »Izkustveno spoznavanje živali« traja dve šolski uri in je razdeljen na tri dele:

  1. Predstavitev izbranih organizmov na zabaven in poučen način ter spoznavanje njihovih značilnosti z različnimi poskusi,
  2. voden ogled Vivarija in
  3. hranjenje živali.

Vsebina programa je prilagojena razvojni stopnji otrok. Učne ure izvajamo po dogovoru po predhodno izpolnjeni in poslani prijavnici, ki se nahaja na spodnji povezavi.

PRIJAVNICA

Prispevek v višini 4,00 € (z DDV)/obiskovalca pristojna organizacija poravna na račun št. 01100-6000020490 odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku 30 dni od opravljene storitve. Denar je namenjen nabavi hrane za živali.

Prijavnico pošljite na naslov:
mag. Bojana Mencinger Vračko
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

ali

bojana.mencinger@um.si

Delavnico z naslovom »Prilagoditve živali na kopno in vodno okolje« organiziramo za učence in dijake v tednu odprtih vrat FNM meseca januarja. Program traja tri šolske ure in obsega:

  1. Predstavitev in spoznavanje različnih kopenskih in vodnih živali s pomočjo didaktičnih iger,
  2. voden ogled Vivarija in
  3. eksperimentalno delo otrok.

Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti (link na spletno stran FNM). Prispevek v višini 4,00 € (z DDV)/obiskovalca pristojna organizacija poravna na račun št. 01100-6000020490 odprt pri UJP Slovenska Bistrica v roku 30 dni od opravljene storitve. Denar je namenjen nabavi materiala za poskuse.34

Scroll to Top
Skip to content