logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.
O NAS

Ekologija je znanost o odnosih, ki določajo, kje so organizmi razširjeni, koliko jih je tam in zakaj jih najdemo tam. Ekologi proučujejo odnose med organizmi in življenjskimi okolji na raznolikih velikostnih razredih: od kultur enoceličarjev do izjemno vrstno pestrih združb, od mikrohabitata skalne razpoke do globalnih biomov. Odgovori na ta vprašanja kje?, koliko?, zakaj? so zanimivi tako za razumevanje današnjega stanja, kot za opis preteklosti in za napovedi v prihodnosti.

Zakaj se ekologija tiče vsakega od nas?

Številne specifične panoge znotraj ekologije kot so populacijska, krajinska, funkcionalna ali teoretična ekologija ter interdisciplinarnost ekologije, ki se pogosto proučuje v povezavi z biogeografijo, evolucijo, genetiko nam pomagajo razumeti ter izboljšati naše okolje in smotrneje upravljati z naravnimi viri in jih varovati. 

V raziskave redno vključujemo študente. Naše raziskovalne teme so predmet doktorskih, magistrskih in diplomskih nalog. Pri raziskavah priložnostno sodelujejo domači in tuji strokovnjaki.

Naša znanstveno-raziskovalna interesna področja so:

Bioinvazije – proučujemo pojavljanja tujerodnih vrst, njihovo invazivnost ter invazibilnost novega okolja, kjer se pojavljajo. V zadnjem času se osredotočamo na interakcije med avtohtonimi in tujerodnimi vrstami ter med tujerodnimi vrstami samimi.

Več na:
https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.06
https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.4.08

Scroll to Top
Skip to content