logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.
O NAS

Biologija je temeljna naravoslovna veda in znanost, ki je napredeku družbe, s svojimi spoznanji pa ključno doprinaša, ne le k širjenju vedenja o živem, temveč tudi o prenosu znanj v druge aplikativne znanosti, kot so biotehnologija, medicina, kmetijstvo in varovanje okolja in narave. Ugotovimo lahko, da brez kakovostnega znanja biologije in sorodnih ved o živem, ni mogoče sprejemati kakovostnih odločitev na osebnem in družbenem nivoju, zato družba potrebuje kakovostne učitelje, ki izkazujejo poleg strokovnega in pedagoškega znanja s svojega področja, še sposobnosti kot so kritično mišljenje, obvladovanje tehnologij ter lastno razvojno in raziskovalno delo z distance kritičnega praktika.

Vizijo Katedre za biologijo lahko povzamemo v eno poved: »Z odličnim delom želimo postati ena od najbolj kakovostnih institucij na področju izobraževanja učiteljev biologije, strokovnem in raziskovalnem delu na področju biološkega izobraževanja ter vpetosti v družbena dogajanja na področju izobraževanja.«

Tako na Katedri za didaktiko biologije uresničujemo zastavljeno vizijo:

  1. Na področju izobraževanja bodočih učiteljev biologije, na Katedri za didaktiko biologije, izvajamo pedagoško didaktične predmete modula Biološko izobraževanje programa Predmetni učitelj. V tem modulu Izobražujemo in sooblikujemo bodoče učitelje biologije na način, da bodo lahko ponosni na svoje delo v razredu. Obenem jih opremimo z znanji, ki jim omogočajo učencem privzgojiti spoštljiv odnos do narave in prenos spoznanj iz šolskih klopi v domače okolje.


Ekipa katedre študente tekom študija močno vzpodbuja k mednarodnim izmenjavam, saj se zavedamo, da v tujini ne pridobijo le dodatnega znanja ali drugačnega pogleda na vsebine, ampak tudi življenjske izkušnje, ki jih po vrnitvi s pridom uporabljajo v vsakdanji praksi.

  1. Na področju znanstveno raziskovalnega dela uspešno raziskujemo na številnih področjih biološkega in naravoslovnega izobraževanja ter se ne omejujemo zgolj na njih. Primarna področja raziskovalnega dela so učinkovita raba digitalnih tehnologij v izobraževanju ter poučevanje družbeno-znanstvenih ved ter ved o okolju. V raziskovalno delo radi vključujemo študente, ki s tem postanejo avtorji in soavtorji znanstvenih in strokovnih prispevkov objavljenih tudi v kakovostnih znanstvenih revijah ter mednarodnih konferencah. Vodimo ali smo vključeni v številne domače in mednarodne projekte, s katerimi razvijamo in prenašamo znanje v mednarodno okolje. dr. Šorgo je tudi gostujoči profesor na Karlovi univerzi na Češkem.

Tako kot otroci, ki morajo naprej shoditi, da lahko tečejo, tudi na Katedri za biologijo študente najprej pripravljamo na poučevanje s tradicionalmi metodami dela, a ker je razvoj tehnike in tehnologije vsak dan večji in je že nekaj časa prisoten tudi v bioloških učilnicah, ponosno prenašamo znanje digitalne in informacijske pismenosti na študente.

Pred zaključkom študija, študente tudi uvajamo v znastveno in raziskovalno delo, da se z veseljem vključujejo v študentske in druge domače ter tuje projekte, kjer pridobijo dodatne kompetence za uspešno kariero učitelja. Nekaterim študentom, pod vodstvom mentorja tekom študija, uspe napisati prvi znastveni ali strokovni članek oz. se udeležijo mednarodnih konferenc, kar je odlična popotnica in še boljša referenca za zaposlitev.

Primeri objav člankov in konferenc v sodelovanju s študenti:

  • ŠORGO, Andrej, HERIC, Jasmina. Motivational and demotivational factors affecting a teacher’s decision on whether to do research. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2020, vol. 10, no. 3, str. 77-97. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/40/10-3.
  • ŠPUR, Natalija, ŠKORNIK, Sonja, ŠORGO, Andrej. Influence of experience, interest, knowledge and learning source on children’s attitudes towards extensive grassland conservation. Environmental conservation, 2020, str. 1-8, doi: 10.1017/S0376892920000119.
  • ŠPUR, Natalija, ŠKORNIK, Sonja, ŠORGO, Andrej. Influence of attitudinal dimensions on children’s interest in preserving extensive grasslands. Journal of Rural Studies, 2019, vol. 72, str. 23-36, doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.09.011.
  • ŠPUR, Natalija, ŽUNIČ GOMBOC, Ksenija, ŠORGO, Andrej. Public acceptability of measures to prevent from predation on commercial fish by the endangered Eurasian otter (Lutra lutra) in Natura 2000. Journal for nature conservation, vol. 44, str. 21-32, ilustr., doi: 10.1016/j.jnc.2018.06.002.
  • ŠORGO, Andrej, ŠILING, Rebeka. Fragmented knowledge and missing connections between knowledge from different hierarchical organisational levels of reproduction among adolescents and young adults. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, 2017, vol. 7, no. 1, str. 69-91.  http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_1/pp_69-91.pdf.
  • ŠORGO, Andrej, MILER, Barbara. Development and validation of acceptability of actions involving use of ICT scale among adolescents. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2017 : conference proceedings, 10th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 16-18 November 2017. cop. 2017, str. 3231-3234.
  • ŠPERNJAK, Andreja, KOS, Tina, DOLENŠEK, Jurij. Entrepreneurship in higher education. V: RUSEK, Martin (ur.). PBE 2019 : Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů XVII.: Praktické náměty = Project-based education and other activating strategies in Science education XVII.: Practical topics : 7.-8. 11. 2019, Praha, Prague. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta = Prague: Charles University, Faculty of Education. 2020, str. 63-68, https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/files/2020/06/PBE_pract_2019.pdf.
  • ŠPERNJAK, Andreja, BASTAŠIĆ, T., DOLENŠEK, Jurij. A “fingerbeeper” school monitoring device. V: SKALA, Karolj (ur.). MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO. 2019, str. 947-950.

Na področju vpetosti v družbo in družbeno dogajanje smo člani Katedre vključeni v delo komisij in predmetnih komisij na državnem nivoju (Zavod za šolstvo RS; Izpitni center RS) sodelujemo pa tudi v izobraževanju učiteljev. Na katedri uspešno ustvarjamo mrežo povezav med fakulteto, ravnatelji, učitelji in študenti, ki so potencialni učitelji v vzgoji in izobraževanju. Člani katedre uspešno sodelujemo pri pripravah in izdajah osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov ter delovnih zvezkov.

Kakovost dela izkazujemo tudi z izmenjavo tujih študentov, ki vsako leto v času Erasmus+ izmenjave izberejo naše predmete.

Izvajamo izobraževanja za že zaposlene učitelje, a tudi sami se udeležujemo usposabljan v tujini in navezujemo stike s tujimi strokovnjki (Finska, Norveška, Češka, Španija, Hrvaška, Nemčija, Ciper, Črna Gora …), tako da spremljamo in uvajamo v slovenski prostor tudi sodobne metode in načine poučevanja.

Ne izobražujemo pa le za delo v osnovnih in srednjih šolah, ampak se lahko pohvalimo že z zavidljivim številom doktorskih študentov s področja biološkega izobraževanja, zato se bomo še naprej trudili, da na tem področju ostanemo vodilni.

In zakaj se nam ne bi pridružili tudi vi?

Raziskava v teku: Dodana vrednost pametnih mobilnih telefonov in tablic v laboratorijskem in terenskem delu pouka biologije

Vida Lang, profesorice biologije in kemije ter asistentka za didaktiko biologije raziskuje dodano vrednost pametnih mobilnih telefonov in tablic za pouk in šolsko delo.  

 

V RAZISKAVI MORDA LAHKO SODELUJETE TUDI VI!

 

Ciljne skupine ki jih naprošamo za sodelovanje so 3, in sicer: 

1) profesorji biologije, 

2) učenci 8., 9. razreda in dijaki 1. letnika vaše šole in 

3) starši učencev 8., 9. razreda in dijakov 1. letnika

Če spadate v katero od teh skupin vas naprošamo, da si vzamete malo časa in izpolnite  anketni vprašalnik.

·  Povezava do anketnega vprašalnika:  https://1ka.arnes.si/a/5cd69e37

S sodelovanjem nam boste pomagali pridobiti vpogled v trenutno stanje, kar nam bo pomagalo pri pripravi prihodnjih ustreznih podlag in učinkovitih rešitev za vključevanje pametnih telefonov in tablic v šolsko delo. Raziskava poteka v okviru doktorskega projekta »Dodana vrednost pametnih mobilnih telefonov in tablic v laboratorijskem in terenskem delu pouka biologije«. Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo na e-naslov: vida.lang1@um.si

Člani katedre
Scroll to Top
Skip to content