logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Magistrski študijski program Biologija in ekologija z naravovarstvom

Kandidat, vključen v podiplomski študijski program »Biologija in ekologija z naravovarstvom«, pridobi znanja, delovne metode in veščine za analitično obravnavo kompleksnih sistemov v biologiji in ekologiji, od molekularnega in celičnega nivoja do nivoja populacij, habitatov, ekosistemov in biomov.

Tekom študija se študent seznani s sodobnimi metodami znanstvenoraziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu ter kompleksnostjo biotskih sistemov. Študent ima možnost sodelovanja v  raziskovalnih in programskih skupinah, vključuje pa se lahko tudi v strokovno delo na različnih področjih, ki jih pokrivajo člani Oddelka za biologijo ter zunanji sodelavci. Študent pridobi kompetence za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabe bioloških spoznanj v praksi. Tako usposobljeni strokovnjaki bodo lahko bistveno prispevali k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, pri skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, pri študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev itd. Navedeni cilji so torej skladni z aktualnimi družbenim potrebami, ki jih narekuje vključevanje v evropski prostor, in so v skladu s smernicami, za katere se je Republika Slovenija zavezala ob podpisu mednarodnih konvencij, ki urejajo smotrno gospodarjenje z naravno dediščino našega planeta.

Vodja študijskega programa: doc. dr. Vesna Klokočovnik, email: vesna.klokocovnik@um.si

Scroll to Top
Skip to content