Organiziranost

Oddelek je razdeljen na sedem organizacijskih enot – kateder. Te so: Katedra za didaktiko biologije, Katedra za ekologijo, Katedra za fiziologijo živali in etologijo, Katedra za geobotaniko, Katedra za kemijsko izobraževanje, Katedra za mikrobiologijo in Katedra za zoologijo.  V okviru Oddelka za biologijo deluje Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave, ki  je organizacijska enota raziskovalcev Oddelka za biologijo. Člani inštituta delujejo tako v okviru temeljnih kot tudi aplikativnih raziskav v biologiji, ekologiji in naravovarstvu. S pedagoškim in raziskovalnim delom je povezana ustrezna opremljenost laboratorijev in zbirk. V okviru oddelka deluje vivarij.

Oddelki

Scroll to Top