logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Dodiplomski študijski program Ekologija z naravovarstvom

Kandidat, vključen v dodiplomski študijski program »Ekologija z naravovarstvom« pridobi znanja, delovne metode in veščine široko razgledanega ekologa naravovarstvenika, z nujno potrebnim biološkim predznanjem, usmerjenim v makro-svet (živalstvo, rastlinstvo, habitati, ekosistemi), sposobnega sodelovanja pri reševanju vsakodnevnih konkretnih problemov in nalog v naravi.

Cilj študijskega programa je izobraziti širok profil strokovnjakov, ki bodo sposobni razumeti žive in nežive sestavine narave in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese, posebej še ekološke zakonitosti in vlogo ter vpliv človeka v ekosistemih Razumeti in prepoznati morajo naravovarstvene probleme in biti sposobni sodelovati v njihovem reševanju. Široko izobraženi diplomanti bodo sposobni kompetentno reševati ekološke in naravovarstvene naloge, sodelovati pri načrtih upravljanja z naravo, kompetentno zagovarjati varstvo narave po strokovni in formalni plati in sodelovati pri reševanju različnih prostorskih problemov od lokalne do državne ravni in širše.

Skrbnik programa: prof. dr. Mitja Kaligarič, email: mitja.kaligaric@um.si

Scroll to Top
Skip to content