logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

O NAS

Katedra za geobotaniko na FNM (takrat še na veliki PeF UM) je nastala s sistemizacijo visokošolskega učitelja in asistenta v letu 1995. Ime »geo« botanika postavlja raziskovanje in poučevanje o rastlinah v prostorske okvirje – združbe, vegetacije, habitate, ekosisteme ali krajine; raziskovanje uokvirja v geografske, geološke, okoljske ali zgodovinske kontektse.

V času od nastanka se je katedra razširila kadrovsko močno okrepila, razširila pa je tudi svoje področje delovanja, izobrazila veliko diplomantov, magistrantov in doktorantov, mladih raziskovalcev, ki so si nato prodobili strokovne in znanstvene nazive. Danes le-ti delujejo v šolstvu, v lokalnem in širšem slovenskem okolju in v tujini, zaposleni so tudi na odgovornih mestih v javni upravi, gospodarstvu, znanosti in varstvu narave. Katedra je gostila številne raziskovalce iz tujine, ki so prihajali na znanstvene obiske v trajanju od tedna dni do več mesecev.

Člani Katedre za geobotaniko so vključeni v številna strokovna združenja doma in v tujini, npr. Eurasian Dry Grassland Group (EDGG), European Vegetation Survey (EVS), Botanično društvo Slovenije, Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za proučevanje vegetacije – Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Slovensko društvo za biologijo rastlin (SDBR), European Societies of Plant Biology (FESPB), International Association of Plant Biotechnology (IAPB).

Katedra za geobotaniko občasno organizira ali soorganizira mednarodne konference, tudi mednarodne. V okviru mednarodnega združenja EDGG (Europaean Dry Grasslands Group) smo v mesecu maju in juniju 2019 soorganizirali mednarodni simpozij o traviščih z naslovom: »Vrstno pestri travniki v palearktiku – zaklad brez ekonomske vrednosti?« Simpozij se je odvijal na Univerzi karla in Franca v Gradcu (Avstrija) med 29.5 in 1.6.2019, medtem ko je bila strokovna ekskurzija v celoti po Sloveniji (2.6 – 5.6.2019). V okviru ekskurzije smo obiskali tri območja Slovenije – Goričko, Haloze in Kras. (link: https://edgg.org/egc/pastEGC in https://edgg.org/sites/default/files/page/Magnes_et_al_PG44_16-25.pdf ).

ORGANIZIRANOST KATEDRE IN OPREMA

Vodja: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek

Laboratorij je opremljen z vso potrebno opremo s področja fiziologije rastlin, tkivnih kultur, krioprezervacije, z rastnimi komorami, brezprašno komoro in mikrovalovno pečico za kislinski razklop materiala.

Previous slide
Next slide

PODROČJA DELOVANJA KATEDRE

ČLANI KATEDRE

Zanimajo nas:

Scroll to Top
Skip to content