Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Pridi na oddelek za biologijo in izbiraj med naslednjimi študijskimi programi:

- Dodiplomski študijski program Biologija
- Dodiplomski študijski Ekologija z naravovarstvom
- Magistrski študijski program Biologija in ekologija z naravovarstvom
- Doktorski študijski program Ekološke znanosti
- Predmetni učitelj izobraževalne biologije in kemije
Preberi več
Študij na Oddelku za biologijo
Biologija in ekologija sodita med tiste temeljne naravoslovne vede in znanosti, ki v zadnjem času doživljajo silovit razmah in pridobivajo vse večji družbeni pomen. Lahko rečemo, da sodita med najhitreje razvijajoče se naravoslovne znanosti. Tudi Oddelek za biologijo FNM je v zadnjih letih požel številne uspehe s področja raziskovanja, pedagoške dejavnosti in projektnih aktivnosti in število študijskih programov se je občutno povečalo in obogatilo.
Poglej zloženko
Previous
Next

Področja raziskav

Katedra za ekologijo
Katedra za ekologijo
Ekologija je znanost o odnosih, ki določajo, kje so organizmi razširjeni, koliko jih je tam in zakaj jih najdemo tam. Ekologi proučujejo odnose med organizmi in življenjskimi okolji na raznolikih velikostnih razredih.
Preberi več
fiziologijo
Katedra za fiziologijo živali in etologijo
Na katedri za fiziologijo živali in etologijo se ukvarjamo z raziskavami živalskega vedenja ter čutilnih sistemov (senzoričnih receptorjev). Nekatere plenilske žuželke prepoznajo svoj plen na osnovi vibracijskih signalov, ki nastajajo med hojo po podlagi.
Preberi več
katedra za geobotaniko
Katedra za geobotaniko
Katedra za geobotaniko na FNM (takrat še na veliki PeF UM) je nastala s sistemizacijo visokošolskega učitelja in asistenta v letu 1995. Ime »geo« botanika postavlja raziskovanje in poučevanje o rastlinah v prostorske okvirje.
Preberi več
katedra za kemijo
Katedra za izobraževalno kemijo
Katedra za izobraževalno kemijo od leta 2014 deluje pod okriljem Oddelka za biologijo. Zelo uspešno izobraževanje bodočih učiteljev kemije pa izvajamo že od ustanovitve Pedagoške fakultete leta 1986.
Preberi več
Katedra za mikrobiologijo uvodna
Katedra za mikrobiologijo
Člani Katedre za mikrobiologijo preučujemo mikroorganizme iz različnih naravnih in industrijskih okolij. Pri tem uporabljamo klasične mikrobiološke pristope, sodobne molekularno-biološke metode in bioinformatska orodja.
Preberi več
Katedra za zoologijo
Katedra za zoologijo
Katedra za zoologijo je organizacijska enota za raziskave, prenos znanja in strokovna vprašanja na področju biologije živali in biodiverzitete, na FNM UM.
Preberi več
katedra-za-didaktiko
Katedra za didaktiko biologije
Biologija je temeljna naravoslovna veda in znanost, ki je napredeku družbe, s svojimi spoznanji pa ključno doprinaša, ne le k širjenju vedenja o živem, temveč tudi o prenosu znanj v druge aplikativne znanosti, kot so biotehnologija, medicina, kmetijstvo in varovanje okolja in narave.
Preberi več
Scroll to Top