logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Objavljamo okvirni razpored terenov v študijskem letu 2023 - 2024.
Datumi so okvirni in se bodo še spreminjali!

Utrinki 2024

Rogla nam rada pokaže vse svoje obraze.

V petek, 14.6. so se študenti 2. letnika biologije v sodelovanju s Herpetološkim društvom Slovenije na Ljubljanskem Barju tudi letos seznanili z metodo telemetrijskega spremljanja naše edina avtohtone vrste vodne želve, močvirske sklednice. Bilo je blatno in zabavno 😉

Cerkniško jezero in TNP 

Pretekli teden smo s študenti 2. stopnje študijskega programa Biologija in ekologija z naravovarstvom v okviru predmeta Varstvena biologija na dvodnevnem terenu spoznali Notranjski regijski park in Triglavski narodni park. Prvi dan smo obiskali Notranjski regijski park in spoznali naše največje presihajoče jezero – Cerkniško jezero, ki v tem času ni v celoti poplavljeno, zato smo lahko uživali v pogledu na čudovite cvetoče travnike. Ogledali smo si še znameniti naravni most v Rakovem Škocjanu. Nato smo se odpravili v Trento – v osrčje Triglavskega narodnega parka, kjer smo prenočili. Zjutraj nas je za trenutek pozdravilo sonce, teren pa smo nadaljevali v oblačnem, a na srečo suhem vremenu. Najprej smo si gledali čudovit muzej v Domu Trenta, kjer so v treh etažah predstavljeni kulturna krajina, etnološka dediščina, narava, zgodovina Trente in posebnosti Triglavskega narodnega parka. Dan smo nadaljevali na terenu, kjer smo si ogledali Velika korita Soče in ob poti uživali v pogledu na številne orhideje. Nato smo si ogledali še znamenita korita Mlinarice in izvir reke Soče, ki je bil v tem času zelo vodnat, zato je bil prizor zares čudovit.

Obiski delovnega okolja v okviru Kariernega centra

V obdobju rednega študija je pomembno tudi razmišljanje o nadaljevanju karierne poti. V okviru izbirnega predmeta Varstvena biologija sesalcev in ptic smo obiskali dve delovni okolji, v katerih diplomanti študijskega programa Biologija oz. Ekologija z naravovarstvom lahko nadaljujejo svojo karierno pot. Obenem so študentje videli in se srečali z oskrbo živali, standardi za njihovo nastanitev, zdravstveno oskrbo in vsakdanja opravila pri skrbi za dobrobit živali. Prvi obisk je bil v Sikalu ZOO pri Radencih, njegovo poslanstvo je razstavljanje živali. V tem primeru gre za manjši živalski vrt, z relativno malo razstavljenimi živalmi. Organizacija vrta je zelo domišljena in omogoča neposreden stik z izbranimi živalmi in tudi hranjenje nekaterih vrst. Vse v luči neposrednega kontakta z živalmi. Lastnik Sikalu ZOO Mitev Todor – Tomi je študentom predstavil poslanstvo in delovanje, opozoril na kritične točke, v predstavitev pa poleg zdravstvenega vidika vključil tudi ekonomske in pravne dimenzije s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Drugi obisk je bil namenjen Zavodu za zaščito prostoživečih živali Zlato oko, ki ima sedež na Muti. Poslanstvo zavoda je zdravstvena oskrba in rehabilitacija poškodovanih živali in njihovo vračanje v naravo. Vodja zavoda dr. Zlatko Golob nas je popeljal skozi zavetišče, ki obsega večje število voljer za ptice ujede in sove, mačke, medveda, kozoroga ter štorklje in žerjave. Fokus obiska je bila usmerjena v standarde za bivanje živali, v delo oskrbnika živali ter zdravstveni oskrbi poškodovanih živali.

 

Oba obiska delovnega okolja sta pri študentih vzbudila veliko zanimanje. Večini med njimi je to bil prvi stik z živalmi v realnem okolju. Nekateri so izmenjali kontakte za vključevanje v delo kot strokovne prakse ali občasnega dela. Zahvaljujemo se Kariernemu centru UM, ki je podprl oba obiska.

V okviru predmeta Varstvena biologija sesalcev in ptic smo obiskali Sikalu Zoo v Radencih. Ogledali smo si tudi zaščiteno območje ribnikov Pernica in Komarnik v Slovenskih Goricah. Obe lokaliteti sta gnezdišči ptic. 

V okviru predmeta Biološki terenski praktikum študentje 2. letnika študijskih programov Biologija in Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija vsako leto nekaj dni v začetku junija preživijo na slovenski morski obali. Na poti tja obiščemo Prirodoslovni muzej Slovenije kjer razen ogleda muzejskih zbirk za nas pripravijo pedagoško in strokovno vodenje ter s tem vpogled v zakulisje,  poslanstvo in delovanje muzeja  in Živalski vrt Ljubljana, kjer nam odprejo uvid v oskrbo, vzrejne programe in rokovanje z živimi živalmi.

Na slovenski obali študentje na terenu v živo opazujejo in raziskujejo pestrost ter značilnosti morskih živalskih organizmov v naravnem okolju, kar je nenadomestljiva dopolnitev laboratorijskih vaj pri predmetih Sistematika in filogenija nevretenčarjev ter vretenčarjev oziroma Sistematska zoologija. Morske organizme vzorčimo na več lokacijah z različnimi metodami ter tako spoznavamo različne združbe morskih organizmov, planktonske, bentoške v plitvem litoralnem pasu, na detritno školjčnem dnu, na morskih travnikih in muljastem dnu. Opazujemo tudi oploditev in ontogenezo pri morskih ježkih.

Delo poteka v Piranu na Morski biološki postaji, ki je del Nacionalnega inštituta za biologijo DOMOV (nib.si), na obali pod flišnimi klifi v Fiesi, v laguni Stjuža, ki je del naravnega rezervata Strunjan, v Tržaškem zalivu s plovilom in tudi ob vsakem sprehodu po obali, kjer je v morju na vsakem koraku kaj živega. Razen izjemno pestrega živalskega morskega sveta, ki je vsako leto polno novih presenečenj, je teren tudi odlična priložnost za druženje, povezovanje in ustvarjanje nepozabnim spominov in izkušenj, tudi na tradicionalnem skupnem pikniku. Vsako leto je edinstveno in zgodba zase, tako kot morske živali in vsak izmed nas.

Študentje so v okviru predmeta Varstvena biologija sesalcev in ptic obiskali Zavetišče za živali Maribor. 

Add Your Heading Text Here

Scroll to Top
Skip to content