logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Vabilo na poletno šolo BF

Lepo vabljeni na poletno šolo “Podatki o naravi – od terena do informacijskega sistema”, ki jo organizira Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (https://bf.uni-lj.si ), v okviru aktivnosti Skupine za speleobiologijo (https://subbio.net) na Oddelku za biologijo v projektu LIFE NarcIS (https://narcis.gov.si).

 

Poletna šola bo potekala od 26. do 30. avgusta 2024 na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (https://pivskajezera.si). Predavanja in praktične delavnice bodo potekali v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer (https://pivskajezera.si/ekomuzej/). 

 

Vsebinsko izhodišče bo predstavljal NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem, ki ga vzpostavljamo partnerji projekta LIFE NarcIS (LIFE19 GIE/SI/000161). Na poletni šoli boste spoznali vse korake, kako se opažanja s terena prenesejo v podatkovne zbirke in postanejo uporabna za naravovarstvo. Posvetili se bomo uporabi programa QGIS, vključno z vtičnikom qNarcIS in portalom, ki ga razvijamo v projektu LIFE NarcIS. Spoznali boste delovanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, ter preko tega priložnosti in izzive, s katerimi se srečujejo zavarovana območja pri nas.

 

Vsebina poletne šole bo sestavljena iz predavanj strokovnjakov, praktičnih terenov in delavnic ter izdelave samostojne naloge na izbrano temo. Podrobnejši program bo v kratkem na voljo na spletni strani Skupine za speleobiologijo iz Oddelka za biologijo (https://www.subbio.net/). 

 

Vabljeni dodiplomski, magistrski in doktorski študenti, podoktorski raziskovalci ter zainteresirani strokovnjaki. Udeležba na poletni šoli je omejena na 15 udeležencev. V primeru večjega zanimanja bomo naredili izbor, pri čemer bomo upoštevali zaporedje prijav in odgovore na dodatna vprašanja, ki jih bomo poslali vsem prijavljenim.

 

Udeležba na poletni šoli je brezplačna. Vsi ostali stroški (namestitev v domu v Trnju, prehrana in potni stroški terenskega dela) so pokriti.

 

Rok za prijavo je 10. junij 2024, prijave se zbirajo na tej povezavi: Prijava

 

 

Dodatne informacije so na voljo na mail naslovu: subbiolab@gmail.com

 

Vljudno vabljeni!

 

Skupina za speleobiologijo, Organizacijski odbor Poletne šole

 

*Organizator poletne šole je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, v njenem imenu Skupina za speleobiologijo iz Oddelka za biologijo, ki je partner projekta LIFE NarcIS in poteka v sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.

**Projekt LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (LIFE19 GIE/SI/000161) sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Republika Slovenija in partnerji. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli uporabo v njej navedenih informacij.

 

Anja Pekolj, mag. ekol. biod.

Raziskovalec / Researcher

T: +386 1 3203 370

Anja.Pekolj@bf.uni-lj.si

BF  

UNIVERZA V LJUBLJANI

Biotehniška

fakulteta

 

Oddelek za biologijo

 
Scroll to Top
Skip to content