logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

V sredo 26. 10. ob 17. uri vabljeni v UKM na predstavitev nove knjige! 

Pri Univerzitetni založni UM je izšla znanstvena monografija Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region, mednarodno priznanih raziskovalcev in naših zunanjih sodelavcev dr. Borisa Kryštufka in dr. Georgy-a Shenbrot-a.

Voluharice in lemingi so z vrstami najštevilčnejša skupina palearktičnih glodavcev, zato so pogosto predmet temeljnih in aplikativnih raziskav. Pričujoče delo združuje dosežke molekularne in tradicionalne taksonomije ter biogeografije. Delo je aktualen vodnik v taksonomijo živalske skupine, za katero se zanimajo epidemiologi, biostratigrafi, zooarheologi, evolucijski biologi, populacijski ekologi, biosistematiki, varstveni biologi, muzejski kustosi in raziskovalci različnih drugih bioloških področij. Besedilo spremlja 331 ilustracij in več kot tisoč referenc. Za vsako od 128 vrst so podane morfološke posebnosti in natančni zemljevidi razširjenosti. Knjiga omogoča uporabniku poglobljeno in kritično interpretacijo odnosov med vrstami voluharic in lemingov. Z njo bo lažje razumel taksonomske spremembe, ki so v tej skupini glodavcev še vedno pogoste.

V reviji Journal of Animal Diversity je monografija prejela odlično recenzijo:  https://jad.lu.ac.ir/article-1-244-en.pdf.

Avtor recenzije dr. Lutz Christian Maul je uvodoma zapisal: »The book by Boris Kryštufek and Georgy I. Shenbrot, published a few weeks ago, is an encyclopaedic masterpiece and up-to-date standard work on the rodent group of Arvicolinae Gray, 1821 (voles and lemmings) belonging to the family Cricetidae Fischer, 1817 (hamsters).«

Scroll to Top
Skip to content