logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Jubilejno 25. strokovno posvetovanje.

Potekalo bo v Moravskih Toplicah 6. in 7. 10.2022

Okoljski problemi so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih. Potrebna je večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki, realizacija projektov energetske izrabe odpadkov, hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe in družbena preobrazba nasploh, saj se je Slovenija obvezala do leta 2050 zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov na nič. Kaj storiti, da bomo dosegli zapisane cilje in hkrati soglasje med različnimi rešitvami v imenu javnega interesa, želimo na posvetu odpreti razpravo o konkretnih ukrepih in načrtovanih rešitvah Slovenije. Za prihodnje varstvo okolja je pomembno razumevanje povezave zmogljivosti okolja z družbenimi, prostorskimi in gospodarskimi procesi, ki morajo temeljiti na naravnem ravnovesju. Smo pred velikimi izzivi dejanj, zato bomo na jubilejnem 25. posvetu »Okoljska samozadostnost – Sonaravne tehnologije za Slovenijo« prednostno obravnavali najbolj aktualna področja:

  • Sonaravno ravnanje z odpadki (moderator: mag. Igor Petek, Publikus)
  • Energetska izraba odpadkov (moderator: dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)
  • Nizkoogljično in krožno gospodarstvo (moderator: mag. Rudi Vončina, Elektro Inštitut Milan Vidmar)
  • Okoljsko komuniciranje (moderator: Borut Hočevar, Finance)
Scroll to Top
Skip to content