logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

EKIPA 2DOM IŠČE NOVEGA SODELAVCA

Za potrebe zasnove in izvedbe »zelenih« projektov v okviru javnih razpisov, po večini vezanih na sonaravni razvoj podeželja (prva pametna socialna eko vas), trajnostni (butični) turizem in gradnjo lesenih tradicionalnih objektov na podeželju, vse v smeri razvoja trajnostne ideje »Zelena regija modrega gospodarstva v porečju Ljubljanice«, v podjetju 2DOm d.o.o., so.p. iščemo novega sodelavca/-ko.

 

 

Več o pogojih in načinu prijave v oglasu

 

 

Še nekaj o trajnostni ideji »Zelena regija modrega gospodarstva v porečju Ljubljanice«, pri razvoju katere sodeluje tudi podjetje 2DOM. V okviru ideje želimo razviti vsebine in programe, ki bi širše območje porečja Ljubljanice povezali v vodilno zeleno butično turistično destinacijo v srcu Evrope. Osnova so povezovalne vrednote in temelji identitete porečja Ljubljanice: naravna in kulturna dediščina, naravovarstvo, naravni viri, kmetijstvo in gozdno-lesna veriga, zgodovina, tradicija idr. Poudarek je  na samooskrbnem kmetijstvu (lokalno in sezonsko pridelana hrana), vzdržni rabi lesa v gozdno-lesni verigi, butičnem zelenem turizmu in naravi. Le na ta način bomo lahko zagotovili trajnostno rabo in upravljanje omejenih naravnih virov ter uresničevali cilje krožnega gospodarstva.

 

Za uresničitev ideje potrebujemo širok okvir razmišljanja in delovanja, ki znata v strategijo in strokovne podlage vključiti vse ključne deležnike v prostoru (LAS-i, razvojne agencije, upravljalce zavarovanih območij idr.) ter premostiti  razne birokratske »ovire«. S tem se bo povečala tudi možnost črpanja EU sredstev, namenjenih zelenim oz. trajnostnim projektom.

 

Preko skupnega sodelovanja in povezovanja lahko vključimo zasebne pobude, ki so v tem prostoru številčne, gradimo na naravni in kulturni dediščini, razvijajmo potencial neproizvodnih kmetij in gradnje z lesom, ohranjamo vrstno pestrost, skratka lahko pričnemo s trajnostnim upravljanjem in ohranjanjem potenciala širše regije porečja Ljubljanice v smeri butičnega turizma. Samo na tak način lahko pokažemo strokovni, svetovni in laični javnosti pot v zeleni trajnostni prehod, ki bo v to delo vključila tudi mlade in s tem povezano zeleno delo.

Scroll to Top
Skip to content