logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Objave RI-SI-LifeWatch


IVAJNŠIČ, Danijel, HORVAT, Nina, ŽIBERNA, Igor, KONEČNIK KOTNIK, Eva, DAVIDOVIĆ, Danijel. Revealing the spatial pattern of weather-related road traffic crashes in Slovenia. Applied sciences. 2021, vol. 11, iss. 14, str. 1-12, ilustr. ISSN 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/14/6506, DOI: 10.3390/app11146506. [COBISS.SI-ID 705016352.)

IVAJNŠIČ, Danijel, PINTARIČ, David, GRUJIĆ, Jaša Veno, ŽIBERNA, Igor. A spatial decision support system for traffic accident prevention in different weather conditions. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2021, 61, št. 1, str. 75-92, ilustr. ISSN 1581-6613. https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/9415/9535, DOI: 10.3986/AGS.9415. [COBISS.SI-ID 72532739]

GALLI, Loris, JANŽEKOVIČ, Franc, KOZEL, Peter, NOVAK, Tone. Protura (Arthropoda: Hexapoda) in Slovenian caves. International journal of speleology. 2021, vol. 50, iss. 1, str. 65-74, ilustr. ISSN 0392-6672. https://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol50/iss1/6/, DOI: 10.5038/1827-806X.50.1.2380. [COBISS.SI-ID 55592451]

KOZEL, Peter, DELIĆ, Teo, NOVAK, Tone. Nemaspela borkoae sp. nov. (Opiliones: Nemastomatidae), the second species of the genus from the Dinaric Karst. European Journal of Taxonomy. 2020, vol. 717, str. 90-107, ilustr. ISSN 2118-9773. DOI: 10.5852/ejt.2020.717.1103. [COBISS.SI-ID 30119427]

KOZEL, Peter, PIPAN, Tanja. Specialized aquatic subterranean communities are probably most species-rich in the thickest epikarst. Limnologica. 2020, vol. 81, str. 1-9. ISSN 0075-9511. DOI: 10.1016/j.limno.2020.125756. [COBISS.SI-ID 25140744]

KOZEL, Peter, DELAKORDA, Miha, KOMPOSCH, Christian, SLANA NOVAK, Ljuba, NOVAK, Tone, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška. Notes on coexistence of closely related Leiobunum rupestre and L. subalpinum (Opiliones, Eupnoi, Sclerosomatidae). V: JÄGER, Peter (ur.). A festschrift honouring prof. dr. Jochen Martens on occasion of his 80th birthday : monograph. Auckland: Magnolia Press, 2021. Str. 34-42, ilustr. Zootaxa, vol. 4984, 1. ISBN 978-1-77688-281-6. ISSN 1175-5334. https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.4984.1.5, DOI: 10.11646/ZOOTAXA.4984.1.5. [COBISS.SI-ID 67570691]

KLOKOČOVNIK, Vesna, DEVETAK, Dušan. Efficiency of antlion trap design and larval behavior in capture success. Behavioral ecology. 2021, str. 1-6, ilustr. ISSN 1045-2249. DOI: 10.1093/beheco/arab124.

NOVAK, Tone., SLANA NOVAK, Ljuba., KOZEL, Peter., SCHAIDER, Miriam Gudrun, KOMPOSCH, Christian, LIPOVŠEK, Saška, PODLESNIK, Jan, PAUŠIČ, Igor & RASPOTNIG, Günther 2021. Hidden diversity within the Nemastoma bidentatum Roewer, 1914 complex (Opiliones: Nemastomatidae) Part I: Morphological evidence. European Journal of Taxonomy 777: 1–67. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.777.1561

 

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Scroll to Top
Skip to content