logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Raziskovalno delo oddelka za biologijo v širšem smislu uvrščamo na področje ved o življenju, ki jih v angleščini označujemo kot “life sciences”. Raziskave obsegajo širok nabor med seboj prepletenih klasičnih področij botanike, zoologije, fiziologije živali in rastlin, etologije, ekologije, naravovarstva, varstvene biologije, kemije in izobraževanja. Na področja raziskovanja makro-sveta se navezujejo področja hitrega razvoja kot so biotehnologija, molekularna biologija, genetika, mikrobiologija in bioinformatika. V povezavi s klasično biologijo dajejo odgovore na številne izzive prihodnosti, pa naj bo to želja po razumevanju velike kompleksnosti živih organizmov in njihovih povezav z okoljem ali pa potencialna uporaba rezultatov za izboljšanje življenja človeka, ohranjanje vrstne pestrosti, razvoj novih tehnologij ali trajnostni razvoj.

Scroll to Top
Skip to content