logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Ime priimek ali št. Indeksa

PREDMET

TOČKE

OCENA

N1019582

SplB

20/25

8

N1019623

SplB

22/25

9

1002523907

SplB

20/25

8

N1020205

SplB

13/25

6

N1019407

SplB

15/25

6

1002495954

SplB

10/25

NEG

N1019922

SplB

14/25

6

1002516617

SplB

16/25

7

1002542154

SplB

12/25

NEG

1002541557

SplB

6/25

NEG

N1019830

SplB

19/25

8

N1019014

SplB

20/25

8

N1019739

SplB

15/25

6

N1020188

SplB

14/25

6

1002516528

SplB

14/25

6

1002512123

SplB

19/25

8

N1020140

SplB

9/25

neg

N1019746

SplB

19/25

8

N1019476

SplB

8/25

NEG

1002506263

SplB

7/25

NEG

N1019957

SplB

10/25

NEG

1002516005

SplB

13/25

6

1002508991

SplB

16/25

7

1002516293

SplB

9/25

NEG

N1019678

SplB

18/25

7

N1020678

SplB

16/25

7

1002516226

SplB

13/25

6

N1020241

SplB

10/25

NEG

N1019856

SplB

1/25

NEG

1002512603

SplB

11/25

NEG

1002494893

TSplB

13/25

6

1002542022

TSplB

16/25

7

1002516960

TSplB

22/25

9

N1019986

TSplB

9/25

NEG

1002533678

TSplB

15/25

6

N1019953

TSplB

15/25

6

N1019971

TSPlB

17/25

7

N1017676

SB2

9/25

NEG

ZA POZITIVNO OCENO JE ZADOSTNIH ŽE 13 TOČK OD 25.

20.4. ob 10h- je možno priti na vpogled in zviševanje ocene kdor je med oceno in jo želi zvišati.

 

 

Scroll to Top
Skip to content